Betingelser

Betingelser, forsikring, Børneattest og vedtægter i Ebberup Badminton Klub

  • Ebberup-badminton-klub

Betingelser

Det er en forudsætning for medlemskabet af Ebberup Badmintonklub, at tilmelding foregår via indmeldingsblanket med tilhørende betaling af kontingent via bank overførsel. (Se kontonr. på forsiden)

Som udgangspunkt kan nye medlemmer i ungdomsafdelingen prøvetræne 2 gange, hvorefter tilmelding skal ske.
Kontingent opkræves pr. hele sæson.
Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til formanden for Ebberup Badmintonklub.

Hærværk eller forkert brug af foreningens materiel, kan medføre ekskludering af medlemmet fra foreningen, samt et erstatningskrav – se punktet Forsikring.
Ved oprettelsen af medlemskab acceptere du samtidig disse vilkår og betingelser.

Fortrydelsesret

Der er ikke fortrydelsesret på køb af abonnementer eller kontingent til fritidsaktiviteter og idrætsforening, ifølge den danske købslovgivning.

Derfor refunderes kontingent normalt ikke.

Forsikring

Ebberup Badmintonklub er som medlem af DGI omfattet af den kollektive aftale som er indgået med forsikringsselskabet TRYG.

Forsikringen dækker på en række områder trænere og ledere, når de udøver deres hverv i klubben.

Medlemmer som udøver idræt i klubben, er IKKE dækket af foreningens forsikringen, dog undtagen en idrætsrejseforsikring.

Skader på medlemmer, f.eks. tandskader, dækkes af medlemmets egen ulykkesforsikring.

Skader forvoldt af medlemmer på foreningens materiel eller bygninger, herunder hærværk og forkert brug af materiel, skal dækkes af medlemmets egen ansvarsforsikring.
Tyveri i og på hallens område, f.eks. fra omklædningsrum, dækkes af egen indboforsikring.

Foreningen forbeholder sig ret til at rejse erstatningskrav over for medlemmet samt eventuel ekskludering fra foreningen.

Børneattest

Det er et lovkrav at alle trænere og øvrigt tilknyttede hjælpere til hold for unge under 15 år - SKAL have en godkendt børneattest.

Dette er naturligvis også almindelig praksis i Ebberup Badmintonklub, hvor der trænes unge under 15 år.

Børneattesten fornyes jævnligt for alle personer, der træner børn og unge.

Børneattesten udfyldes af trænere/ hjælpere og sendes via formand til politiet for godkendelse.

Formanden modtager kun en endelig godkendelse fra politiet, og har derfor ikke yderligere informationer om godkendelsen.