Vilkår

For brug af Ebberup Badminton Klub's hjemmeside

  • Ebberup-badminton-klub

Personoplysninger

Ved brug af hjemmesiden indsamles statistiske data. Disse data er helt anonyme, hvilket betyder, at de ikke indeholder oplysninger, der kan identificere brugeren, selv om denne måtte være logget ind.

De personoplysninger der indtastes på hjemmesiden behandles i fuld fortrolighed, og bliver udelukkende brugt i forbindelse med fakturering af indkøb hos Ebberup Badmintonklub samt udsendelse af nyhedsbreve, som brugeren har tilmeldt sig.

Som registreret bruger hos Ebberup Badmintonklub har man altid mulighed for indsigt, og man kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.
Personoplysningerne opbevares i 5 år efter sidste transaktion.

Ingen registrerede personoplysninger videregives til tredjemand i nogen form eller på noget tidspunkt, medmindre det sker efter krav i lovgivning eller i øvrigt kræves af offentlige myndigheder.

Cookies

Når hjemmesiden besøges installeres en midlertidig cookie på computeren.
En cookie er en lille fil der bl.a. hjælper din browser, f.eks. Internet Explorer, med hurtigere at få hjemmesiden frem på din skærm.

Derudover kan en cookie også lagre statistik over den enkelte brugers præferencer og brug af hjemmesiden.

Alle cookies samt midlertidige internet filer, f.eks. billeder, kan til enhver tid slettes af brugeren.

Tekniske krav

Der forsøges kontinuerligt at optimere teknikken på hjemmesiden, således at hjemmesiden fungerer i de mest udbredte browsere samt operativ systemer.

Ebberup Badmintonklub fraskriver sig ethvert ansvar for forkert visning af hjemmesiden, manglende funktioner og andre forhold vedrørende tekniske forhold på brugerens computer, tablet eller telefon.

Rettigheder

Alt indhold på hjemmesiden, herunder billeder, grafik, video, musik, tekst, PDF materiale, software samt kildekoder, er beskyttet af ophavsret, varemærkeret, patent eller andre immaterialretlige regler.

Det materiale, der publiceres på hjemmesiden, tilhører medmindre andet angivet, Ebberup Badmintonklub, vores licensgivere eller CMS host.

Det er tilladt at udskrive de enkelte sider fra hjemmesiden.

Det er ikke tilladt at kopiere, reproducere, publicere, uploade, sende, overføre eller distribuere noget materiale eller nogen information på hjemmesiden uden forudgående skriftlig tilladelse fra Ebberup Badmintonklub.

Ansvarsfraskrivelse

Ebberup Badmintonklub og dets indholdsleverandører kan, i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af http://www.ebberupbadmintonklub.dk.
Der garanteres ikke i nogen tilfælde for, at et hold ikke opfylder brugerens forventninger og behov.

Link, bannere, tilbud, annoncer og lignende til eksterne hjemmesider og leverandører garanteres ikke at være fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, opdaterede, sikre, leveret rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål.

Ebberup Badmintonklub og dets indholdsleverandører, er således ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som brugeren eller tredjemand lider på grund af fejl ved en annoncetekst eller billede.

Brugere, som ikke kan acceptere det anførte, bedes ophøre med enhver anvendelse af Ebberup Badmintonklub 's hjemmeside.

Ebberup Badmintonklub påtager desuden sig intet ansvar, for eventuelle skader hos brugeren, for anvendelse af eksterne link, hjemmesider og ydelser via http://www.ebberupbadmintonklub.dk.

Klager & reklamationer

Alle klager og reklamationer over indhold og køb på hjemmesiden bedes rettet til:

Ebberup Badmintonklub
Skolevej 7
5631 Ebberup
info@ebberupbadminton.dk