EBK historie

Her kan du læse lidt om Ebberup Badmintonklubs historie.

Historien om Ebberup Badminton Klub

”Efter indbydelse af interesserede startedes på Ebberup Gæstgivergård d. 15. januar 1936 Ebberup Badmintonklub med en tilslutning af ca. 40 medlemmer”

Sådan begyndte det hele.

Initiativtagerne var fru Politiassistent Jensen, Mejeribrugskandidat Christoffersen og Uddeler Poulsen.

Til opstart havde man fire ketcher og et net!

Man startede op i det gamle afholdshotel, nu Vilsmarks Autoværksted, hvor der kunne laves en bane.

I 1948 måtte man indstille spillet og afvikle de sidste turneringskampe i Assens, da hotellet blev solgt til Autoværksted.

Klubben måtte nu holde en pause, indtil nye lokaliteter blev fundet.

Den 14. september 1964 begyndte man at spille i gymnastiksalen på den nybyggede Ebberup skole, og i 1975 startede man i den nybyggede Ebberuphal.

Badmintonklubben fejrede i 2011 - 75 års jubilæum.